FANDOM


W napisach końcowych każdego z odcinków Wodogrzmotów Małych można znaleźć tajemnicze kody. Są one zakodowane Szyfrem Cezara, Szyfrem AtBash lub Szyfrem A1Z26. Odcinki 1-6 używają Szyfru Cezara, odcinki 7-13 Szyfru AtBash, 14-19 Szyfru A1Z26, a odcinek 20 wszystkich trzech. Dziennik 3 zawiera nowy szyfr - Szyfr Billa. W sezonie 2 słowa zakodowane są w szyfrze Key Vigenere i jest ich dużo więcej. Podpowiedzi jak je wykryć są podane w Piosence Tytułowej, która jest puszczana od tyłu.

Sezon 1Edytuj

Odcinek Kryptogram(y) Odkodowany Po polsku
Piosenka tytułowa VWDQ LV QRW ZKDW KH VHHPV STAN IS NOT WHAT HE SEEMS STAN NIE JEST TAKI JAKIM SIĘ WYDAJE
Tourist Trapped ZHOFRPH WR JUDYLWB IDOOV. WELCOME TO GRAVITY FALLS. WITAMY W WODOGRZMOTACH MAŁYCH.
The Legend of the Gobblewonker QHAW ZHHN: UHWXUQ WR EXWW LVODQG. NEXT WEEK: RETURN TO BUTT ISLAND. W NASTĘPNYM TYGODNIU: POWRÓT NA TYŁKOWĄ WYSPĘ.
Headhunters KH'V VWLOO LQ WKH YHQWV. HE'S STILL IN THE VENTS. ON CIĄGLE JEST W WENTYLACJI.
The Hand That Rocks the Mabel FDUOD, ZKB ZRO'W BRY FDOO PH? CARLA, WHY WON'T YOU CALL ME? CARLA, DLACZEGO DO MNIE NIE ZADZWONISZ?
The Inconveniencing RQZDUGV DRVKLPD! ONWARDS AOSHIMA! NAPRZÓD AOSHIMA!
Dipper vs. Manliness PV. FDHVDULDQ ZLOO EH RXW QHAW ZHHN. PV. DWEDVK ZLOO VXEVWLWXWH. MR. CAESARIAN WILL BE OUT NEXT WEEK. MR. ATBASH WILL
SUBSTITUTE.
PAN CEZAR NIE UKAŻE SIĘ W PRZYSZŁYM TYGODNIU. ZASTĄPI GO PAN ATBASH.
Double Dipper KZKVI QZN WRKKVI HZBH: "ZFFTSDCJSTZWHZWFS!" PAPER JAM DIPPER SAYS: "AUUGHWXQHGADSADUH!" GNIECIUCH MÓWI: "AUUGHWXQHGADSADUH!"
Irrational Treasure V. KOFIRYFH GIVNYOVB. E. PLURIBUS TREMBLEY. [1]
The Time Traveler's Pig MLG S.T. DVOOH ZKKILEVW. NOT H.G. WELLS APPROVED. [2] NIEZATWIERDZONE PRZEZ H.G. WELLSA.
Fight Fighters HLIIB, WRKKVI, YFG BLFI DVMWB RH RM ZMLGSVI XZHGOV. SORRY, DIPPER, BUT YOUR WENDY IS IN ANOTHER CASTLE. [3] PRZEPRASZAMY, DIPPER, ALE TWOJA WENDY JEST W INNYM ZAMKU.
Little Dipper GSV RMERHRYOV DRAZIW RH DZGXSRMT. THE INVISIBLE WIZARD IS WATCHING. NIEWIDZALNY CZARODZIEJ PATRZY.
Summerween YILFTSG GL BLF YB SLNVDLIP: GSV XZMWB. BROUGHT TO YOU BY HOMEWORK: THE CANDY. DOSTARCZONE DO CIEBIE PRZEZ PRACĘ DOMOWĄ: CUKIERKI.
Boss Mabel SVZEB RH GSV SVZW GSZG DVZIH GSV UVA. HEAVY IS THE HEAD THAT WEARS THE FEZ. CIĘŻKA JEST TA GŁOWA, KTÓRA NOSI FEZ.
Bottomless Pit! 14-5-24-20 21-16: "6-15-15-20-2-15-20 20-23-15: 7-18-21-14-11-12-5'19 7-18-5-22-5-14-7-5." NEXT UP: "FOOTBOT TWO: GRUNKLE'S GREVENGE." W NASTĘPNYM ODCINKU: "FOOTBOT DWA: ZEMSTA WUJKA."
The Deep End 22-9-22-1-14 12-15-19 16-1-20-15-19 4-5 12-1 16-9-19-3-9-14-1. VIVAN LOS PATOS DE LA PISCINA. [4] DŁUGIEGO ŻYCIA, BASENOWE KACZKI.
Carpet Diem SXEHUWB LV WKH JUHDWHVW PBVWHUB RI DOO DOVR: JR RXWVLGH DQG PDNH IULHQGV. PUBERTY IS THE GREATEST MYSTERY OF ALL ALSO: GO OUTSIDE AND MAKE FRIENDS. OKRES DOJRZEWANIA TO NAJWIĘKSZA TAJEMNICA ZE WSZYSTKICH, TAKŻE: WYJDŹ NA ZEWNĄTRZ I ZNAJDŹ PRZYJACIÓŁ.
2-21-20 23-8-15 19-20-15-12-5 20-8-5 3-1-16-5-18-19? BUT WHO STOLE THE CAPERS? ALE KTO UKRADŁ KAPARY?
Boyz Crazy 8-1-16-16-25 14-15-23, 1-18-9-5-12? HAPPY NOW, ARIEL? [5] ZADOWOLONA, ARIEL?
Land Before Swine OLHV [6] LIES KŁAMSTWA
9-20 23-15-18-11-19 6-15-18 16-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-7-19! IT WORKS FOR PIIIIIIIIIIIIIIIIIGS! IDEALNE DLA ŚWIIIIIIIIIIIIŃ!
Dreamscaperers PBVWHUB VKDFN [7] MYSTERY SHACK GROTA TAJEMNIC
SLWW [8] PITT DZIURA
OAUVG [9] MYSTE TAJE
20-15 2-5 3-15-14-20-9-14-21-5-4... TO BE CONTINUED... CIĄG DALSZY NASTĄPI...
[10]
LIAR MONSTER SNAPPY DRESSER.png
LIAR MONSTER SNAPPY DRESSER. KŁAMLIWY POTWORNY ELEGANT
Gideon Rises ELOO LV ZDWFKLQJ [11] BILL IS WATCHING BILL PATRZY
18-5-22-5-18-19-5 20-8-5 3-9-16-8-5-18-19 REVERSE THE CIPHERS ODWRÓĆ CYFRY
S1e20 tajemniczy kod.png
THE PORTAL WHEN COMPLETED WILL OPEN A GATEWAY TO INFINITE NEW WORLDS AND HERALD A NEW ERA IN MANKIND’S UNDERSTANDING OF THE UNIVERSE. PLUS, IT WILL PROBABLY GET GIRLS TO START TALKING TO ME FINALLY. PORTAL KIEDY UKOŃCZONY OTWORZY PRZEJŚCIE DO NIESKOŃCZONYCH NOWYCH ŚWIATÓW I ZAPOWIADA NOWĄ LUDZKĄ ERĘ W ROZUMIENIU WSZECHŚWIATA. PLUS, MOŻLIWE, ŻE TO SPRAWI, ŻE DZIEWCZYNY WRESZCIE ZACZNĄ SIĘ DO MNIE ODZYWAĆ.
5-19-23-6-21-16 18-9-6 4-16-19 22-12-15-10-20-19-25-19 SEARCH FOR THE BLINDEYE SZUKAJ ŚLEPEGO OKA

Odcinki krótkometrażoweEdytuj

Odcinek Kryptogram Odkodowany Po polsku
Candy Monster IURP WKH ILUVW XQWLO WKH ODVW VHDUFK WKH FROM THE FIRST UNTIL THE LAST SEARCH THE OD PIERWSZEGO AŻ DO OSTATNIEGO SZUKAJ
Lefty WKHP DOO ZHOFRPH WR JUDYLWB IDOOV THEM ALL WELCOME TO GRAVITY FALLS JE WSZYSTKIE WITAMY W WODOGRZMOTACH MAŁYCH
Tooth FRGHV RI FUHGLWV SDVW RQH PHDQV RQH VR VHDUFK CODES OF CREDITS PAST ONE MEANS ONE SO SEARCH KODÓW W NAPISACH KOŃCOWYCH JEDEN ZNACZY JEDNO WIĘC ODSZUKAJ
W kolejności daje nam: "FROM THE FIRST UNTIL THE LAST SEARCH THE CODES OF CREDITS PAST ONE MEANS ONE SO SEARCH THEM ALL WELCOME TO GRAVITY FALLS" (pl. AŻ DO KOŃCA OD POCZĄTKU ZNAJDŹ JE WSZYSTKIE BEZ WYJĄTKU JEDEN TO JEDEN ODKRYJ KOD CAŁY WITAMY W WODOGRZMOTACH MAŁYCH)
Odcinek Kod Odkodowany
Candy Monster [13) 8,9,10] [14,17,22 THE DAR
Stan's Tattoo [1)14] [2)5,24 3)3] [5)7,9] I WAS SO
Mailbox [6)33,40,46 9)1,18] [10)32,33][39 BLIND HE L
Lefty [17)6,12 20) 3,4] NEAR
Tooth 14)21,30,32 15)13,20][22 16)20 KNESS IS
The Hide Behind 11)4,12,13] [12)8,9][17,13] IED TO ME
Co daje "I WAS SO BLIND. HE LIED TO ME. THE DARKNESS IS NEAR." (pl. BYŁEM TAKI ŚLEPY. OSZUKAŁ MNIE. CIEMNOŚĆ JEST BLISKO.)

Sezon 2Edytuj

Odcinki
Odcinek Kryptogram Odkodowany Po polsku
Scaryoke ZDWFK RXW WATCH OUT UWAGA
TEV FP TBKAV PL MBOCBZQ WHY IS WENDY SO PERFECT DLACZEGO WENDY JEST TAK IDEALNA
5-19-23-6-21-16 18-9-6 4-16-19... SEARCH FOR THE... SZUKAJCIE...
6-12-1-7 FLAG FLAGI
NLOO PH SOHDVH KILL ME PLEASE ZABIJCIE MNIE, PROSZĘ
4-16-19 11-23-10 20-9-1-10-5-4-23-15-6-5 15-5 2-19-6-25 21-12-19-2-19-6 THE MAN DOWNSTAIRS IS VERY CLEVER FACET W PIWNICY JEST BARDZO CWANY
21-23-10 16-19 16-15-20-19 16-15-5 8-12-23-10-5 18-9-6-19-2-19-6? CAN HE HIDE HIS PLANS FOREVER? CZY MOŻE WIECZNIE UKRYWAĆ SWE PLANY?
SMOFZQA JDFV WELCOME BACK WITAMY PONOWNIE
Into the Bunker
01010000010101010101010000100000010000010100110001001100001000000101001101001001010110000010000001010000010010010100010101000011010001010101001100100000010101000100111101000111010001010101010001001000010001010101001000100001
PUT ALL SIX PIECES TOGETHER! ZŁÓŻ WSZYSTKIE SZEŚĆ CZĘŚCI
15-11-8-6-9-8-19-6 3-5-19 9-18 11-23-21-16-15-10-19-6-25 21-9-3-12-20 12-19-23-20 4-9 3-4-4-19-6 21-23-4-23-5-4-6-9-8-16-19
IMPROPER USE OF MACHINERY COULD LEAD TO UTTER CATASTROPHE NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE MASZYNERII MOŻE DOPROWADZIĆ DO KATASTROFY
OOIY DMEV VN IBWRKAMW BRUWLL WHAT KIND OF DISASTER INDEED TYLKO WŁAŚCIWIE JAKIEJ KATASTROFY
The Golf War NLMXQWWN IIZ LZFNF REMEMBER BIG HENRY PAMIĘTAJ, WIELKI HENRY
9-12-20 11-23-10 5-12-19-19-8-15-10-17 9-10 4-16-19 17-6-19-19-10/ OLD MAN SLEEPING ON THE GREEN STARUSZKA DO SNU KOŁYSZE TRAWA
21-23-10'4 16-19-12-8 22-3-4 1-9-10-20-19-6 1-16-23-4 16-19'5 5-19-19-10 CAN'T HELP BUT WONDER WHAT HE'S SEEN. NAD TYM CO WIDZIAŁ WCIĄŻ SIĘ ZASTANAWIA
Sock Opera
KFIV VMVITB, MLG HPRM ZMW YLMV PURE ENERGY, NOT SKIN AND BONE CZYSTA ENERGIA, BEZ KOŚCI I SKÓRY
IRHRMT ORPV GSV HSVKZIW GLMV RISING LIKE THE SHEPARD TONE JAK DŹWIĘK SHEPARDA PNIE SIĘ DO GÓRY[12]
YM’KL ECN PPK WFOM UBR KQVXNLK, DCI SIK’U VDA JFTOTA AYQ BWL VVCT "EBTGGB BHWKGZH" HVV: TMEASZFA LOS YCDT PRWKTIYEKGL DBV XQDTYRDGVI WE’VE ALL HAD SOME FUN TONIGHT, BUT LET’S NOT FORGET WHO THE REAL "PUPPET MASTERS" ARE: REPTOIDS WHO HAVE INFILTRATED OUR GOVERNMENT WSZYSCY SIĘ BAWILIŚMY DZIŚ WIECZOREM, ALE NIE ZAPOMINAJMY KTO JEST PRAWDZIWYM "WŁADCĄ MARIONETEK": REPTOIDY, KTÓRE ZINFILTROWAŁY NASZ RZĄD.
10-9 8-3-8-8-19-4 5-4-6-15-10-17-5 21-23-10 16-9-12-20 11-19 20-9-1-10 NO PUPPET STRINGS CAN HOLD ME DOWN SZNURKI MARIONETEK TO NIE PRZESZKODY NIEMOŻLIWE
5-9 8-23-4-15-19-10-4-12-25 15 1-23-4-21-16 4-16-15-5 4-9-1-10 SO PATIENTLY I WATCH THIS TOWN TERAZ OBSEWRUJĘ WASZE MIASTO CIERPLIWIE
23-22-10-9-6-11-23-12 5-9-9-10 1-15-12-12 22-19 4-16-19 10-9-6-11 ABNORMAL SOON WILL BE THE NORM NIENORMALNOŚCI SZYBKO NORMALNOŚCIĄ SIĘ ZNUŻĄ
19-10-14-9-25 4-16-19 21-23-12-11 22-19-18-9-6-19 4-16-19 5-4-9-6-11 ENJOY THE CALM BEFORE THE STORM ROZKOSZUJCIE SIĘ TERAZ CISZĄ PRZED BURZĄ
Soos and the Real Girl
01010011010100000100000101000011010001010100
10100100000101001101010101000101011101001111
SPACEJAMTWO KOSMICZNYMECZDWA
BRTYMEMNX QBR HRRQPEE ANTHYDING CAN HADPLEN WTRZYSKO MOŻE SIĘ ZDANRZYĆ
1-15-10-10-15-10-17 16-19-23-6-4-5 22-25 20-23-25-12-15-17-16-4 WINNING HEARTS BY DAYLIGHT ZA DNIA SERCA ZDOBYWAĆ
8-9-5-5-19-5-5-15-10-17 6-9-22-9-4-5 22-25 11-9-9-10-12-15-17-16-4 POSSESSING ROBOTS BY MOONLIGHT NOCĄ ROBOTY OŻYWIAĆ
16-19-6 19-11-9-4-15-9-10-23-12 22-23-17-17-23-17-19 15-5 23 6-19-23-12 18-6-15-17-16-4 HER EMOTIONAL BAGGAGE IS A REAL FRIGHT JEJ EMOCJONALNY BAGAŻ JEST STRACHEM PRAWDZIWYM
5-16-19 16-23-5 4-16-19 9-10-19 10-23-11-19 17-15-18-18-23-10-25 SHE HAS THE ONE NAME GIFFANY MA TYLKO JEDNO IMIĘ: GIFFANY
Little Gift Shop of Horrors
PVREK BIG QF. JCDQZRF’ ZNVEFH OBCX: "C BEWRS VVUTBFL BT BKNX CVAY BKNX CVAY BKNX" CHECK OUT DR. WADDLES’ LATEST BOOK: "A BRIEF HISTORY OF OINK OINK OINK OINK OINK" OBCZAJ NOWĄ KSIĄŻKĘ DOKTORA NABOKI: "KRÓTKA HISTORIA CHRUM CHRUM CHRUM CHRUM CHRUM"
23-12-12 23-10-15-11-23-4-15-9-10 ALL ANIMATION CAŁA ANIMACJA
15-5 22-12-23-21-13 11-23-17-15-21 IS BLACK MAGIC TO CZARNA MAGIA
Society of the Blind Eye
UZUPEŁNIĘ If my suspicions are correct, this is the work of Fiddleford. Does he really have to go to such great lengths to forget. Jeśli moje podejrzenia są prawdziwe, to sprawka Fiddleforda. Czy on naprawdę musi się tak starać, by zapomnieć.
MXNGVEECW MW SLAWW. SUL FPZSK MW SOJMRX. IGNORANCE IS BLISS. BUT BLISS IS BORING. NIEWIEDZA JEST BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM. ALE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO JEST NUDNE.
17-15-20-19-9-10’5 4-23-10-4-6-3-11-5 11-15-5-5-8-19-12-12-19-20 4-23-4-4-9-9-5, GIDEON’S TANTRUMS, MISSPELLED TATTOOS, WŚCIEKŁOŚĆ GIDEONA, TATUAŻE Z BŁĘDAMI
23 18-19-23-6 9-18 1-15-4-21-16-19-5, 23 12-15-18-19 9-18 6-19-17-6-19-4, A FEAR OF WITCHES, A LIFE OF REGRET, ŻYCIE PEŁNE ŻALU, STRACH PRZED WIEDŹMAMI
5-16-23-10-20-6-23’5 6-19-14-19-21-4-15-9-10-5, 5-9-21-15-19-4-25’5 2-15-19-1-5, SHANDRA’S REJECTIONS, SOCIETY’S VIEWS, OPINIA PUBLICZNA, SHANDRY ODMOWY
4-16-19-5-19 23-6-19 4-16-19 4-16-15-10-17-5 4-16-23-4 4-16-19-25 4-6-25 4-9 18-9-6-17-19-4 THESE ARE THINGS THAT THEY TRY TO FORGET TO WSZYSTKO ZAPOMNIEĆ JEST KAŻDY GOTOWY
Blendin's Game
FOC'T FW MVV VIBE EZBAV KF NOW KTB'K FO IHG BBAV VIBE. DON’T DO THE TIME CRIME IF YOU CAN’T DO THE TIME TIME. NIE POPEŁNIAJ PRZESTĘPSTW W CZASIE, JEŚLI ZMIENIĆ GO NIE DA SIĘ.
14-9-15-10 4-16-19 4-15-11-19 8-23-6-23-20-9-26 23-2-9-15-20-25-10-21-19 19-10-18-9-6-21-19-11-19-10-4 5-7-3-23-20-6-9-10! JOIN THE TIME PARADOX AVOIDANCE ENFORCEMENT SQUADRON! DOŁĄCZ DO SZWADRONU EGZEKWOWANIA UNIKALNOŚCI PARADOKSU CZASU!
17-6-19-23-4 16-9-3-6-5! GREAT HOURS! WSPANIAŁE GODZINY!
5-9-12-15-20 22-19-10-19-18-15-4-5 SOLID BENEFITS STAŁE KORZYŚCI
5-15-17-10 3-8 25-19-5-4-19-6-20-23-25! SIGN UP YESTERDAY! ZAPISZ SIĘ JUŻ WCZORAJ!
The Love God
O SAM KVGS. I EAT KIDS. ZJADAM DZIECI.
23-4 4-16-19 8-12-23-25 9-6 23-4 4-16-19 18-23-15-6, AT THE PLAY OR AT THE FAIR, CZY TO ZABAWA, CZY FESTYN TEŻ,
15 23-12-1-23-25-5 5-19-19 4-16-19-11 5-4-23-10-20-15-10-17 4-16-19-6-19 I ALWAYS SEE THEM STANDING THERE ZAWSZE ICH WIDZĘ JAK STOJĄ GDZIEŚ
20-6-19-5-5-19-20 15-10 22-12-23-21-13 4-16-19-25'6-19 9-10 11-25 12-23-1-10, DRESSED IN BLACK THEY'RE ON MY LAWN, UBRANI NA CZARNO NA TRAWNIKU STAJĄ
22-3-4 1-16-19-10 15 4-3-6-10 11-25 16-19-23-20 4-16-19-25'6-19 17-9-10-19 BUT WHEN I TURN MY HEAD THEY'RE GONE. GDY SIĘ ODWRÓCĘ, NATYCHMIAST ZNIKAJĄ
Northwest Mansion Mystery
PYOL YS QH LLFDJW: UAH DNCVFW ZTCKW XKG WFFWWKNLLMRP? WISAGCXJ AR WKUISW! DPX WDSUKXR- LLH UBFO. NEXT UP ON UTBAHC: DID ALIENS WRITE THE CONSTITUTION? CRAWDADS IN TIARAS! AND FLORIDA- THE SHOW W NASTĘPNYM UTBAHC: CZY KOSMICI NAPISALI KONSTYTUCJĘ? RAKI SŁODKOWODNE W TIARACH. I FLORYDA - SHOW
5-4-23-10-15-5-10-9-4-1-16-23-4-16-19-5-19-19-11-5 STAN-IS-NOT-WHAT-HE-SEEMS CHOĆ SIĘ WYDAJE, STAN NIE JEST TAKI
Not What He Seems
JXYDPHQW GUVAMENT
LAR ZPUHTFTY XWEUPJR GHGZT THE ORIGINAL MYSTERY TWINS ORYGINALNE BLIŹNIAKI-TAJNIAKI
4-16-15-6-4-25 25-19-23-6-5 23-10-20 10-9-1 16-19'5 22-23-21-13 THIRTY YEARS AND NOW HE'S BACK TRZYDZIEŚCI LAT I TERAZ POWRACA
4-16-19 11-25-5-4-19-6-25 15-10 4-16-19 11-25-5-4-19-6-25 5-16-23-21-13 THE MYSTERY IN THE MYSTERY SHACK TAJEMNICE MA NAWET TAJEMNICZA CHATA
uzupełnię XD MY COMPASS GOES HAYWIRE THE CLOSER I GET TO THEM. DOES THIS MEAN WHAT I THINK IT MIGHT? THE ANSWER MAY BE UNDERGROUND. MÓJ KOMPAS DOSTAJE BZIKA, KIEDY SIĘ DO NICH ZBLIŻAM. CZY TO ZNACZY TO CO MYŚLĘ? ODPOWIEDŹ MOŻE BYĆ POD ZIEMIĄ.
A Tale of Two Stans
TIZOLHAJSIW CKMMWZPMKQ: GLY KJQBH BACKUPSMORE UNIVERSITY: YOU TRIED UNIWERSYTET BACKUPSMORE: PRÓBOWAŁEŚ
23 5-4-3-22-22-9-6-10 4-9-3-17-16 10-19-1 14-19-6-5-19-25 10-23-4-15-2-19 A STUBBORN TOUGH NEW JERSEY NATIVE UPARTY, TWARDY, Z NEW JERSEY POCHODZIŁ
18-15-12-22-6-15-21-13 1-23-5-10'4 4-9-9 21-6-19-23-4-15-2-19 FILBRICK WASN’T TOO CREATIVE FILBRICK NIE BYŁ ZBYT POMYSŁOWY
16-23-2-15-10-17 4-1-15-10-5 1-23-5 10-9-4 16-15-5 8-12-23-10 HAVING TWINS WAS NOT HIS PLAN NARODZINY BLIŹNIAKÓW TO NIE BYŁ JEGO PLAN
5-9 16-19 14-3-5-4 5-16-6-3-17-17-19-20 23-10-20 10-23-11-19-20 22-9-4-16 5-4-23-10 SO HE JUST SHRUGGED AND NAMED THEM STAN WIĘC WZRUSZYŁ RAMIONAMI I NAZWAŁ ICH STAN
YROO XRKSVI GIRZMTOV BILL CIPHER TRIANGLE TRÓJKĄT BILLA CYFERKI
Dungeons, Dungeons and More Dungeons
VXFQLKB-AYRTHHEJ! EXCELSI-WHATEVER! EXCELSI-COKOLWIEK!
18-3-10 23-10-20 17-23-11-19-5 23-6-19 17-6-19-23-4 20-15-5-4-6-23-21-4-15-9-10-5 FUN AND GAMES ARE GREAT DISTRACTIONS ZABAWA I GRY SĄ ŚWIETNYMI ROZPRASZACZAMI
22-3-4 5-11-23-12-12 4-16-15-10-17-5 21-23-10 16-23-2-19 21-16-23-15-10 6-19-23-21-4-15-9-10-5 BUT SMALL THINGS CAN HAVE CHAIN REACTIONS MAŁE RZECZY POWODUJĄ REAKCJĘ ŁAŃCUCHOWĄ CZASAMI
The Stanchurian Candidate
CWZSQVQBEWZSQVQBEWZSQVQMPHKD 'MZ! GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTT 'EM! BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAĆĆĆĆĆ ICH!
22-19 1-23-6-25 9-18 1-16-9-11 25-9-3 22-19-12-15-4-4-12-19 BE WARY OF WHOM YOU BELITTLE KOGO UMNIEJSZASZ, BĄDŹ OSTROŻNY
22-15-17 8-6-9-22-12-19-11-5 21-23-10 5-4-23-6-4 9-3-4 1-15-20-20-12-19 BIG PROBLEMS CAN START OUT WIDDLE MOŻE SIĘ STWORZYĆ PROBLEM GROŹNY
The Last Mabelcorn
Do uzupełnienia. BLACK & WHITE BIAŁE I CZARNE
Do uzupełnienia THINK
LIAR
ON; AP; ES
N; R; M; S; D
__TE; PY
R
MYŚL
KŁAMCA
NA; AP; ES
N; R; M; S; D
__TE; PY
R
Do uzupełnienia IT STARTED WITH BAD DREAMS WHICH BECAME NIGHTMARES. I WAS FOOLISH, I WANTED ANSWERS, I PAINTED THE SYMBOLS, I SAID THE WORDS: WHEN GRAVITY FALLS AND THE EARTH BECOMES SKY FEAR THE BEAST WITH JUST ONE EYE. ZŁY SEN STAŁ SIĘ KOSZMAREM; GŁUPI PISAŁEM SYMBOLE, ODPOWIEDZI SZUKAŁEM; RZEKŁEM: GDY BEZ GRAWITACJI ZIEMIA STANIE SIĘ NIEBEM; STRZEŻ SIĘ JEDNOOKIEJ BESTII, CO PRZYJDZIE PO CIEBIE.
S UPYTYH DIP GAVO QETHI MCBK OHK XEXJB VRW YOUWCHIA VRSV OQ LRDIA A SIMPLE MAN WITH EAGER EARS MAY TRUST THE WHISPERS THAT HE HEARS PROSTY CZŁOWIEK Z CHĘTNYMI USZAMI MOŻE SIĘ PODDAĆ SZEPTOM PODEJRZANYM
15-10 21-15-8-16-19-6'5 17-23-11-19 16-19 10-19-19-20-5 23 8-23-1-10 IN CIPHER'S GAME HE NEEDS A PAWN CYFERCE DO GRY POTRZEBNY JEST PIONEK
22-19 5-3-6-19 4-9 13-10-9-1 1-16-15-21-16 5-15-20-19 25-9-3'6-19 9-10 BE SURE TO KNOW WHICH SIDE YOU'RE ON BĄDŹ PEWNY, ŻE JESTEŚ PO DOBREJ STRONIE
Roadside Attraction
VCDH, PZNS P CSSOS VDPUHB GTXILSKTV, VYSCIYROZN USLQR WXW NDM WDQVZOGS, EEG PTUVZHBSTH R WOAZMEJ PJAPURU PCH JDGHN GRW OADRX WVT LEP SOOS, LIKE A NOBLE GOLDEN RETRIEVER, EVENTUALLY FOUND HIS WAY HOMEWARD, AND BEFRIENDED A TALKING BULLDOG AND SASSY CAT ALONG THE WAY SOOS, NICZYM SZLACHETNY GOLDEN RETRIEVER, OSTATECZNIE ZNALAZŁ DROGĘ DO DOMU, A PO DRODZE ZAPRZYJAŹNIŁ SIĘ Z GADAJĄCYM BULDOGIEM I BEZCZELNYM KOTEM.
21-23-6-12-23 11-21-21-9-6-13-12-19 6-19-4-3-6-10-19-20 23-12-12 16-15-5 18-12-9-1-19-6-5 CARLA MCCORKLE RETURNED ALL HIS FLOWERS CARLA MCCORKLE WSZYSTKIE KWIATY MU ZWRÓCIŁA
11-23-6-15-12-25-10 20-15-2-9-6-21-19-20 16-15-11 23-18-4-19-6 9-10-12-25 5-15-26 16-9-3-6-5 MARILYN DIVORCED HIM AFTER ONLY SIX HOURS MARILYN ROZWIODŁA SIĘ PO SZEŚCIU GODZINACH
22-19-23-4-6-15-21-19 5-12-23-8-8-19-20 16-15-11 18-9-6 22-19-15-10-17 23 21-23-20 BEATRICE SLAPPED HIM FOR BEING A CAD BEATRICE SPOLICZKOWAŁA GO ZA BYCIE CHAMEM
9-12-20 17-9-12-20-15-19'5 4-16-19 22-19-5-4 17-15-6-12-18-6-15-19-10-20 5-4-23-10 19-2-19-6 16-23-20 OLD GOLDIE S THE BEST GIRLFRIEND STAN EVER HAD STARY GOLDIE JEST NAJLEPSZĄ DZIEWCZYNĄ JAKĄ MIAŁ STANEK
Dipper and Mabel vs the Future
S2e17 tajemniczy kod.png
PROBABILITY DRIVE ENGINE
PROBE ATORIUM
BLERG BLOTH AND BEYOND
USED THATENS HALF PRICE
SPECIMEN HAS ESCAPED IS CHANGING FORM
SONDA-TORIUM
BLERG[13] BLOTH[14] I RESZTA
UŻYTO TAMTYCH POŁÓWEK CEN
OKAZ UCIEKŁ I ZMIENIA FORMY
ETX XPI ASTD GI? DID YOU MISS ME? TĘSKNIŁEŚ ZA MNĄ?
4-16-19 8-6-9-8-16-19-21-25 5-19-19-11-19-20 18-23-6 23-1-23-25 THE PROPHECY SEEMED FAR AWAY PRZEPOWIEDNIA ZDAWAŁA SIĘ BYĆ TYLKO SNEM
22-3-4 18-15-10-23-12-12-25 1-19'2-19 6-19-23-21-16-19-20 4-16-19 20-23-25 BUT FINALLY WE'VE REACHED THE DAY ALE NARESZCIE NADSZEDŁ TEN DZIEŃ
17-15-2-19 3-8 4-16-19 8-23-5-4. 19-11-22-6-23-21-9 4-16-19 5-4-6-23-10-17-19 GIVE UP THE PAST. EMBRACE THE STRANGE POZBĄDŹ SIĘ PRZESZŁOŚCI. DZIWNOŚCI OBEJMIJ
19-2-19-6-25-4-16-15-10-17 25-9-3 23-22-9-3-4 1-15-12-12 21-16-23-10-17-19 EVERYTHING YOU CARE ABOUT WILL CHANGE WSZYSTKO, O CO DBASZ SIĘ ZMIENI
Weirdmageddon część 1 KB HTMT IHOV 1,000 AMLCT NDY XZOM MLCG'H TSCGKFWFA IV VVEWYDUQIBXV, CVO HIMC OI'J DINV, IM'H NSZPO EZ CM KLVP EZLYLG IT WILL TAKE 1,000 YEARS FOR TIME BABY'S MOLECULES TO RECONSTITUTE, AND WHEN HE'S BACK, HE'S GOING TO BE VERY ANGRY. MINIE TYSIĄC LAT, ZANIM MOLEKUŁY DZIECKA CZASU SIĘ ZREKONSTRUUJĄ I KIEDY POWRÓCI, BĘDZIE BARDZO WŚCIEKŁE.
17-23-11-19 15-5 9-2-19-6, 23-10-20 15 1-9-10 GAME IS OVER, AND I WON GRA SKOŃCZONA, WYGRAŁEM JA
10-9-1 15-4'5 4-15-11-19 4-9 5-4-23-6-4 4-16-19 18-3-10 NOW IT'S TIME TO START THE FUN NA DOBRĄ ZABAWĘ NADSZEDŁ CZAS
15 23-12-1-23-25-5 12-9-2-19 21-9-6-6-3-8-4-15-10-17 12-15-2-19-5 I ALWAYS LOVE CORRUPTING LIVES ZAWSZE KOCHAŁEM NISZCZYĆ ŻYCIA CZYJEŚ
10-9-1 12-19-4'5 5-19-19 1-16-15-21-16 8-15-10-19-5 5-3-6-2-15-2-19-5 NOW LET'S SEE WHICH PINES SURVIVES ZOBACZMY, KTÓRY PINES PRZEŻYJE
Weirdmageddon 2: Escape From Reality FZPO YSU BQSHZ LTLY FR LV UCC IFJ CIYHO LTEYWKQWUW II P KFASJ JKQASPJE'W LLOMKXQNFR FLWEDGI CRAZ AND XYLER WENT ON TO RUN THE LEGAL DEPARTMENT AT A MAJOR CHILDREN'S TELEVISION NETWORK CRAZ I XYLER POSZLI, BY PROWADZIĆ DEPARTAMENT PRAWNY W ZNACZĄCEJ STACJI TELEWIZYJNEJ DLA DZIECI
1-16-19-10 9-10-19 17-19-4-5 4-6-23-8-8-19-20 15-10-5-15-20-19 4-16-19 8-23-5-4 WHEN ONE GETS TRAPPED INSIDE THE PAST GDY KTOŚ W PRZESZŁOŚCI JEST UWIĘZIONY
20-6-19-23-11-5 21-23-10 4-3-6-10 4-9 10-15-17-16-4-11-23-6-19-5 18-23-5-4 DREAMS CAN TURN TO NIGHTMARES FAST SNY W KOSZMARY MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE
Weirdmageddon 3: Take Back The Falls GLCOPRP GOOGWMJ FXZWG GOODBYE GRAVITY FALLS ŻEGNAJCIE WODOGRZMOTY MAŁE
4-19-10 5-25-11-22-9- 5 8-12-23-21-19-20 23-6-9-3-10-20 23 1-16-19-19-12 TEN SYMBOLS PLACED AROUND A WHEEL DZIESIĘĆ SYMBOLI W KOLE KRĄŻY
16-23-10-20 15-10 16-23-10-20 4-16-19-25'12-12 22-9-10-20 4-16-19 5-19-23-12 HAND IN HAND THEY'LL BOND THE SEAL W DŁONI DŁOŃ PIECZĘĆ WIĄŻE
22-3-4 22-6-19-23-13 4-16-19 21-16-23-15-10, 23-10-20 8-23-25 4-16-19 21-9-5-4 BUT BREAK THE CHAIN, AND PAY THE COST LECZ PRZERWIJ ŁAŃCUCH, A CENĘ ZAPŁACISZ
4-16-19 8-6-9-8-16-19-21-25 1-15-12-12 23-12-12 22-19 12-9-5-4 THE PROPHECY WILL ALL BE LOST I PRZEPOWIEDNIĘ NIECHYBNIE STRACISZ
18-23-20-19-20 8-15-21-4-3-6-19-5 22-12-19-23-21-16-19-20 22-25 5-3-10 FADED PICTURES BLEACHED BY SUN ZAMGLONE OBRAZY OD SŁOŃCA WYBLAKŁY
4-16-19 4-23-12-19'5 4-9-12-20, 4-16-19 5-3-11-11-19-6'5 20-9-10-19 THE TALE'S TOLD THE SUMMER'S DONE OPOWIEŚĆ SKOŃCZONA, TAK SAMO JAK LATO
15-10 11-19-11-9-6-15-19-5 4-16-19 8-15-10-19-5 5-4-15-12-12 8-12-23-25 IN MEMORIES THE PINES STILL PLAY WE WSPOMNIENIACH PINESOWIE WCIĄŻ BAWIĄ SIĘ
9-10 23 5-3-10-10-25 5-3-11-11-19-6'5 20-23-25 ON A SUNNY SUMMER'S DAY W PEWIEN SŁONECZNY, LETNI DZIEŃ
ZMFUIGV PSHP IGK AGTAYAG TRMNE VVGSQW KLE JOJXU GIMWZ SECRETS LOST AND STATUES FOUND BEYOND THE RUSTY GATES SEKRETY UTRACONE I STATUY ZNALEZIONE ZA ZARDZEWIAŁYMI WROTAMI

GryEdytuj

Mystery Shack Mystery
Kryptogram(y) Odkodowany Po Polsku
HYHU QRWLFHG VWDQV WDWWRR. EVER NOTICED STANS TATTOO. CZY ZAUWAŻYŁEŚ TATUAŻ STANA.
Fright Night
Kryptogram(y) Odkodowany Po Polsku
Brx duh wkh juhdwhvw pbvwhub kxqwhu! You are the greatest mystery hunter! Jesteś najlepszym łowcą tajemnic!
Rumble's Revenge
Kryptogram(y) Odkodowany Po Polsku
l ehw brx’uh zrqghulqj zkr l dP. i bet you’re wondering who i aM. założę się, że zastanawiasz się kim jestem...
l grq’w jlyh xs dqvzhuv hdvB.. i don’t give up answers easY.. nie daję odpowiedzi łatwo..
l nQrz wklqjv. Idvflqdwlqj wklqjv… i kNow things. fascinating things… wiem rzeczy. fascynujące rzeczy...
brxu uhdolwb lv d jdph wr ph.dqg l olnh jDphv…. your reality is a game to me. and i like gAmes…. twoja rzeczywistość jest dla mnie grą. i ja lubię gry...
plvfklhi lv pb Plggoh qdph. exw qrw pb iluvw….. mischief is my Middle name. but not my first….. mischief jest moim drugim imieniem, ale nie pierwszym...
wkHuh duh vla klqwv l zloo jlyh brx…… thEre are six hints i will give you…… oto sześć wskazówek, które ci dam...
1- wkhuh lv d vhfuhw vrfLhwb lq judylwb idoov……. 1- there is a secret socIety in gravity falls……. 1-w wodogrzmotach małych jest tajna organizacja.....
2- wkh kdqgbpdq nqrzV pruh wkdq brx wklqn…….. 2- the handyman knowS more than you think…….. 2- złota rączka wie więcej niż myślisz....
3- jlghrq kdv Ehhq vhdufklqj iru vrphwklqj……… 3- gideon has Been searching for something……… 3- gideon szuka czegoś......
4- zkdw jrhv xs Lv vxuh wr frph grzq………. 4- what goes up Is sure to come down………. 4- co idzie w górę na pewno spadnie....
5- glsshu lv sOdblqj zlwk iluh……….. 5- dipper is pLaying with fire……….. 5- dipper igra z ogniem....
6- l zloo eh uhwxuqlqj wr judylwb idoOv………… 6- i will be returning to gravity falLs………… 6- wrócę do wodogrzmotów małych.....
Wszystkie wielkie litery połączone razem dają zdanie "MYNAMEISBILL" (pl. NAZYWAM SIĘ BILL)
PinesQuest
Kryptogram(y) Odkodowany Po Polsku
15-12-4-13-1-14-13-3-7-11-14-15-23-19 OLDMANMCGKNOWS STARYMCGWIE
Pig Pig Waddles Bounce
Kryptogram(y) Odkodowany Po Polsku
RIF W RCDCFS GFBODY RWLLE GWKS... FOR A FUTURE GRAVITY FALLS GAME... DLA PRZYSZŁEJ GRY O WODOGRZMOTACH...
SBSFY UIJEHOFWUY OE DFCS... EVERY CONSPIRACY IS TRUE... KAŻDY SPISEK JEST PRAWDĄ...

PrzypisyEdytuj

 1. Z łaciny: Out of many, Trembley (pl. Jeden z wielu, Trembley).
 2. Nawiązanie do pisarza H.G. Wellsa, który pisał o podróżach w czasie.
 3. Nawiązuje to do gry Super Mario Bros, gdzie gdy pokonasz każdy z siedmiu zamków, Toad mówi "Thank you, Mario, but our princess is in another castle."
 4. Po hiszpańsku: LONG LIFE THE POOL DUCKS.
 5. Nawiązanie do siostry Alexa, Ariel Hirsch.
 6. Pojawia się w opowieści Stana w miejscu, gdzie powinien być jego tatuaż.
 7. Znajduje się on nad drzwiami do Chaty w Stanowej głowie.
 8. Pojawia się na automacie z colą w Chacie w głowie Stana.
 9. Na złamanej tabliczce w głowie Stana.
 10. Pod słowami "Bill Cipher" w dzienniku 3.
 11. Napisane na rurze w Chacie.
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/File:DescenteInfinie.ogg
 13. Słowo używane do wyrażenia frustracji [1]
 14. Połączenie słów "beaver" (bóbr) i "sloth" (leniwiec), odnosi się do osoby, która tak wygląda, być może jest to aluzja do Soosa. [2] Jest to także imię głównego antagonisty w serialu "Piraci Mrocznych Wód" [3] i w jednej z kampanii "Heroes of Might and Magic IV [4]

Wszystkie kryptogramyEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki